Biofizyka – dziedzina wiedzy z pogranicza fizyki, chemii i biologii, zajmująca się badaniem funkcjonowania procesów życiowych i budowy układów z nimi związanymi.

Informacje ogólne o spektroskopii

Informacje ogólne o spektroskopii

W badaniach biofizycznych, metody spektroskopowe zajmują jedno z ważniejszych, jak nie najważniejsze miejsce.  W analizie spektroskopowej badane jest oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią. Dzięki temu  możliwa jest analiza różnych substancji...

Spektroskopia absorpcyjna

Spektroskopia absorpcyjna

Jedną z wielu technik spektroskopowych w badaniach biofizycznych i nie tylko jest spektroskopia absorpcyjna. Zasadą działania tej techniki jest zjawisko pochłaniania fali elektromagnetycznej przez materię (absorpcja).  Energia pochodząca ze światła zostaje zamieniona...

Skala Baume

Skala Baume

  Skala Baume (Skala Baumego, Skala Baumé, skala Be) jest to skala gęstości roztworu cieczy. Gęstość ta jest podawana w stopniach Baumé, co zapisuje się w postaci: Bé lub °Be. Stopnie te, odpowiadają w przybliżeniu procentowej zawartości roztworu chlorku sodu...

Krótka historia biofizyki

Krótka historia biofizyki

Początki biofizyki sięgają wczesnego wieku XIX, kiedy to reguły dominującej wówczas fizyki newtonowskiej zastosowano do tłumaczenia zjawisk zachodzących w naukach biologicznych, a przede wszystkim do zrozumienia jak działają organizmy żywe. Spowodowało to, że w...